(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

До уваги громадян Борисполя та Бориспільського району!

  • 18 січня 2013
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 337
  • Автор: admin
  • 0
До 1 травня 2013 року триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2012 році. Саме про це була розмова журналіста газети »Ринок.Бориспіль.» із заступником начальника Бориспільської ОДПІ Київської області ДПС Луговським Володимиром Геннадійовичем,
який відповів на запитання:
Які терміни подання громадянами податкової декларації?
Платники податку, які згідно з розділом ІV ПКУ зобов’язані подавати декларацію  подають її до 1 травня 2013 року. 
У 2013 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2012 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього  року. 
Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку.
Які платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію?
Платник податку зобов’язаний подати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року він отримав доходи, зокрема:
-від особи, яка не є податковим агентом; 
- які згідно з нормами розділу ІV Податкового кодексу не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;
- які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку двома або більше податковими агентами лише у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв"язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 128 760 грн. (1073х120)).
Які види доходів підлягають обов’язковому декларуванню громадянами?
До таких доходів, що підлягають декларуванню, відносяться: 
•дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов"язані сплатити податок до нотаріального оформлення об"єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об"єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об"єктів спадщини) ; 
•дохід у вигляді подарунку від фізичних осіб (або в результаті укладання договору дарування) (крім обдарованих (нерезидентів), які зобов"язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих (резидентів), які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування) ; 
•дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб"єктом господарювання; 
•дохід, отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб"єктом господарювання ; 
•дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди ;
•дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна (особою, у власності якої перебував об"єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно); 
•дохід від операцій з продажу рухомого майна (за генеральною довіреністю; у разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно; 
•іноземні доходи . 
Необхідно звернути увагу! Фізичні особи можуть отримувати доходи, які відповідно до норм Податкового кодексу України не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті, але не звільнені від оподаткування. Платники податку також зобов’язані подати декларацію та задекларувати такі доходи: 
- інвестиційний дохід ; 
- невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги; 
- нецільова благодійна допомога понад встановлену норму (у 2012 році – 1500 грн.) ; 
- не погашена частина податку з суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності ; 
- додаткові блага від третьої особи; 
- сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов"язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (якщо кредитор повідомляє платника податку - боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано ; 
- сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 536 грн. 50 коп.), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу ; 
- дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв"язку з невиконанням платником податку своїх зобов"язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов"язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором; 
- сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності; 
- кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання. 
Які витрати включаються до податкової знижки?
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року,  такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема: 
- частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом; 
- суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року; 
- суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім"ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу (у 2012р. - 1500 грн.), в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року; 
- суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім"ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): 
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2012 р. – 1500 грн.); 
б) при страхуванні члена сім"ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім"ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2012р. - 750 грн.), в розрахунку на кожного застрахованого члена сім"ї; 
- суму витрат платника податку на: 
- оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік; 
- оплату вартості державних послуг, пов"язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;      
- суму коштів, сплачених платником податку у зв"язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива; 
- суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. 
Бориспільська ОДПІ
 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.