(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

До уваги платників єдиного податку!

  • 28 березня 2013
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 209
  • Автор: admin
  • 0
До Бориспільської ОДПІ Київської області ДПС надходять звернення громадян стосовно застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,а саме: 
На які групи платників єдиного податку поділяються фізичні особи— підприємці?
Відповідно до Податкового кодексу України (далі-Кодекс) фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
- перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
- друга група — фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п"ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;
- третя група — фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року — не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб та обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;
- п"ята група — фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
Які ставки єдиного податку сплачують фізичні особи-підприємці?
Фізичні особи-підприємці сплачують єдиний податок за такими ставками:
­­­­
2) для другої групи платників єдиного податку — у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
 Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:
 Для третьої групи платників єдиного податку:
1) 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 5 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
 Для п"ятої групи платників єдиного податку:
1) 7 відсотків доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 10 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
3.На які групи платників єдиного податку поділяються юридичні  особи?                         
Юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
- четверта група — юридичні особи — суб"єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
• середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 
• обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
-  шоста група — юридичні особи — суб"єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
• середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
• обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.
Які ставки єдиного податку сплачують юридичні особи?
Юридичні особи четвертої групи платників єдиного податку сплачують:
1) 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 5 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Платники єдиного податку шостої групи сплачують:
1) 7 відсотків доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковимодексом;
2) 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Які суб"єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку?
 Не можуть бути платниками єдиного податку суб"єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов"язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур"єрської діяльності) та зв"язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
- фізичні особи–підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
- фізичні особи–підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
- суб"єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
-представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
- фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
- суб"єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форсмажорних обставин).
Бориспільська ОДПІ
 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.