(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

«За сто літ»

  • 24 січня 2014
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 889
  • Автор: admin
  • 0
Саме під такою назвою у Державному видавництві України  вийшло 6 книг за редакцією М. Грушевського (видавалися в Києві протягом 1927–1930 рр., друкувалися в Харкові й Києві), у яких публікувалися автобіографічні, біографічні та епістолярні матеріали, а також наукові повідомлення, документи і спогади кирило-мефодіївців, громадівців та учасників інших суспільно-політичних рухів 19 ст., розвідки з історії української літератури й театру ХІХ – початку ХХ ст. та ін. Підготовлена до друку 7-ма книга була втрачена на початку 1930-х років.

«За сто літ» – неперіодичний науковий збірник Комісії новітньої історії України ВУАН. Він продовжував видавничу програму Історичної секції Українського Наукового Товариства з нумерацією її «Записок».
Цілий ряд матеріалів, опублікованих у збірниках «За сто літ», стосуються Бориспільщини. Це зокрема: Ганна Берло. З листування Василя Доманицького (1901–2). – 1927. – Кн. 1. – С. 227–232. – (6 листів В. Доманицького до Г. Берло з Ялти (жовтень 1901 – квітень 1902 рр.); Софія Русова. Мої спомини. Роки 1861–1879. – 1928. – Кн. 2. – С. 135– 175. – Мої спомини. Роки 1879–1915. – 1928. – Кн. 3. – С. 147–205. – (Із змісту: П. П. Чубинський); Михайло Возняк. З років заслання Петра Єфименка на Архангельщину. (Листування з Олександром Кониським рр. 1863–1867). – 1928. – Кн. 2. – С. 110–121. – (Із змісту: П. П. Чубинський); Михайло Бужинський. До біографії В. Л. Лукашевича. – 1928. – Кн. 3. – С. 3-4. – (У тексті: лист ІІІ відділення (18 червня 1850 р.) до Харківського генерал-губернатора С. Кокошкіна та відповідь на нього (26 липня 1850 р.) з інформацією про В. Лукашевича, заарештованого 18 січня 1825 року за зв’язки з декабристами); Ігнат Житецький. П’ять листів П. П. Чубинського до М. І. Костомарова. – 1929. – Кн. – 4. – С. 55–59. – (Листи 1871–1874 рр.); Листи П. П.Чубинського до Я. И. Полонського (1860–1874) / подав Федір Савченко. – 1930. – Кн. – 6. – С. 134–144; Олександр Назаревський. До історії Київської громади 1870-х років. – 1930. – Кн. 5. – С. 208–212. – (Із змісту: П. П. Чубинський); Осип Гермайзе. З історії селянських хвилювань та народницької пропаганди на Чернігівщині [18] 70 рр. До споминів Ол. Ол. Русова. – 1927. – Кн. 1. – С. 259–265; Антонин Дучинський. До життєпису Ол. Ол. Русова. – 1929. – Кн. 4. – С. 312 –320; Сергій Шамрай. Спомини Ол. Ол. Русова. – 1927. – Кн. 1. – С. 236–258. – (Три останні публікації із змісту: П. П. Чубинський).
Крім цього було вміщено ряд матеріалів про митців, долі яких якимсь чином перепліталися з нашим краєм (або мають інтертекстуальний характер): Тараса Шевченка, Михайла Старицького, Пантелеймона Куліша,  Михайла Максимовича, Миколи Костомарова, Петра Єфименка. У першій книзі опубліковано «Автобіографію» Т. Шевченка. Про самого поета друкують статті Надія Богданова «Альбом М. Д. Селецької і автограф Т. Г. Шевченка» (кн. 1); Юрій Циганенко «Шевченківське свято на Полтавщині року 1914 та заборона «Кобзаря» (кн. 3); Михайло Возняк «З приводу двадцятиліття «Кобзаря» в редакції В. Доманицького (листування В. Доманицького з І. Франком у 1903–1908 рр.)» (кн. 5). У книзі четвертій Федір Савченко подає «Ненадруковані листи Куліша до Бодянського», Ігнат Житецький – «Новий уривок з автобіографії М. Костомарова», Наум Бухбіндер – «Листи М. І. Костомарова до О. С. Суворіна», а Олександр Тулуб – статтю «Михайло Старицький в боротьбі з цензурою 1880-х рр.». У шостій книзі читач може познайомитись із публікаціями «Листи П. Куліша до В. Тарновського» (подав Євген Кирилюк), «Листи М. Костомарова до А. Краєвського» (подав Ієремія Айзеншток) та «Лист М. Костомарова до І. П. Корнілова» (подав Наум Бухбіндер).
 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.