(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

До уваги власників житлової нерухомості

  • 31 травня 2013
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 516
  • Автор: admin
  • 0
У зв’язку із  запровадженням нового місцевого податку - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який відповідно до положень Податкового кодексу України введено з 1 січня 2013 року, до Бориспільської ОДПІ Київської області ДПС звертаються громадяни по роз’ясненню таких питань:
Хто є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
 До платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , належать власники об"єктів житлової нерухомості-фізичні особи, а також юридичні особи - організації, створені та зареєстровані у встановленому порядку. Крім того, платниками даного податку можуть бути власники об"єктів житлової нерухомості нерезиденти-громадяни, які мають постійне місце проживання за межами нашої держави, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи і суб"єкти підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами нашої держави, які створені та провадять свою діяльність відповідно до нормативно-правового поля іноземної країни.
Як визначається платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкти житлової нерухомості перебувають у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб? 
 В разі перебування об"єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб порядок визначення платників податку на нерухоме майно такий:
- якщо об"єкт житлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником є кожна з цих осіб за належну їй частку;
- якщо об"єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений у натурі, платником є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
-  якщо об"єкт житлової нерухомості перебуває у спільній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником є кожна з цих осіб за належну їй частку.
Що є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
 Об’єкти оподаткування - це житлова нерухомість, а саме: будівлі, віднесені згідно з нормативно-правовим полем до житлового фонду, дачні та садові будинки.
Зокрема, вони поділяються на такі типи: житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законодавством, і призначена для постійного проживання;
- житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних приміщень;
- прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну або більше спільних капітальних стін;
- квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене для постійного проживання;
- котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
- кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - квартира, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.
Які об’єкти житлової нерухомості не оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Не є об"єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 
- об"єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності); 
- об"єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення, визначені законом; 
- будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об"єкта на одного платника податку; 
- об"єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім"ям та прийомним сім"ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об"єкта на сім"ю; 
- гуртожитки. 
Що є базою оподаткування? 
Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є житлова площа об"єкта житлової нерухомості. База оподаткування об"єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. 
А база оподаткування об"єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об"єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об"єкт. У разі наявності у платника податку кількох об"єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об"єктів. 
Які пільги із сплати податку? 
У Податковому кодексі України передбачаються пільги у вигляді зменшення бази оподаткування об"єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи:
- для квартири - на 120 кв. метрів; 
- для житлового будинку - на 250 кв. метрів. 
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об"єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об"єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності 
Які ставки податку?
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються сільською, селищною та міською радою за 1 кв. метр житлової площі об"єкта житлової нерухомості в таких межах:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2013 році – не більше 11 грн. 97 коп. за 1 кв. метр); 
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2013 році –  30грн. 97 коп. за 1 кв.метр).
Який податковий період?
Податковим періодом визнається період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата податку.
Зокрема, для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки такий період становить календарний рік, тобто триває з 1 січня по 31 грудня.
Який порядок обчислення суми податку? 
 Обчислення суми податку з об"єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об"єкта житлової нерухомості. 
 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об"єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року. 
Щодо новоствореного (нововведеного) об"єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об"єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об"єкт. 
Куди звернутися платникам податків для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості?
 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об"єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. 
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику. 
Хто обчислює податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичним особам?
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об"єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 
Щодо новоствореного (нововведеного) об"єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об"єкт. 
Як нараховується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об"єкт житлової нерухомості набуто у власність протягом року?
У разі набуття права власності на об"єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об"єкт. 
При переходу права власності на об"єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об"єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
Який порядок та строки сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки? 
Податок сплачується за місцем розташування об"єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
 Податкове зобов"язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 
Бориспільська ОДПІ
 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.