(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

Артеріальна гіпертензія

  • 05 вересня 2013
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 553
  • Автор: admin
  • 0

Серед питань і проблем медичної практики проблема артеріальної  гіпертензії для нашої держави сьогодні є однією з найважливіших. Це соціальна проблема, оскільки кожна третя доросла людина в Україні страждає на це захворювання. Артеріальна гіпертензія, тобто стійке підвищення артеріального тиску, відома як підступне захворювання, яке часто протікає безсимптомно, непомітно для хворого, але в результаті призводить до таких тяжких ускладнень, як інсульт, серцева недостатність, інфаркт міокарду, хронічне ураження нирок. За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в 2012 році в Україні зареєстровано близько 12 млн осіб із стабільно підвищеним артеріальним тиском. В Україні, як і в усьому світі, артеріальна гіпертензія є найпоширенішим неінфекційним захворюванням людини. Наявність підвищеного артеріального тиску збільшує вірогідність розвитку інсульту в конкретної людини в 3,7 разу, серцевої недостатності — в чотири рази, інфаркту міокарду в два рази. За даними ВООЗ, 13% усіх смертей в усьому світі пов’язані з наявністю артеріальної гіпертензії.

Можливо зменшити або й зовсім усунути шкоду, яку наносить здоров’ю високий артеріальний тиск. За даними численних досліджень, результати яких продемонстрували значне зменшення ризику серцево-судинних ускладнень завдяки лікуванню артеріальної гіпертензії. Зменшення числа інсультів та інших захворювань, спровокованих високим тиском ускладнень, у населення можна досягнути не лише на індивідуальному рівні, а й на рівні держави.  Основні складові цього успіху — це зниження артеріального тиску в популяції (тобто серед населення в цілому), зменшення рівня холестерину, який у середньому серед населення став суттєво нижчим (на 1 ммоль/л), зменшення числа курців серед чоловіків з 50 % до 32 %. Державні заходи, спрямовані на боротьбу з артеріальною гіпертензією, здійснюються в Україні з 1999 року, прийнято Державну програму профілактики й лікування артеріальної гіпертензії. За час її виконання (1999 — 2009 рр.) суттєво підвищилося виявлення цього захворювання. Поліпшилась обізнаність людей про наявність у них підвищеного артеріального тиску та збільшилась  ефективність лікування, досягнуто повної нормалізації артеріального тиску. Багато осіб із підвищеним АТ або не приймають ліки зовсім, або лікуються недостатньо ефективно й мають високий ризик серцево-судинних захворювань. Безперечно, проблема занадто масштабна, щоб її можна було вирішити швидко й без великих зусиль. Вона потребує постійної уваги й роботи в цьому напрямі.Тому боротьба з артеріальною гіпертензією стала складовою частиною державної політики в галузі охорони здоров’я. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» регламентує надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію. Наказом затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги таким хворим, основною метою якого є підвищення якості лікування людей з АГ на основі стандартизованих, сучасних підходів, які базуються на даних доказової медицини. Згідно з цим, вибір антигіпертензивних препаратів має ѓрунтуватися на доведених медичною наукою і практикою принципах із урахуванням впливу препаратів не лише на рівень АТ, але, в першу чергу, на прогноз захворювання.

 Важливим етапом у досягненні позитивних результатів у лікуванні АГ у нашій країні є прийняття постанови Кабінету Міністрів від 25 квітня 2012р. №340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та наказу МОЗ України від 28.04.2012 № 321 «Про заходи МОЗ України щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

 Дія цього проекту поширюється на генеричні лікарські засоби, що зареєстровані в Україні. Ціни на них не повинні перевищувати граничний рівень встановленої оптово-відпускної ціни й мають бути доступними широким, в тому числі незаможним, верствам населення. До переліку лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, ввійшли:

— інгібітори АПФ еналаприл та лізиноприл;
— бета-адреноблокатори бісопролол, метопролол, небіволол;
— антагоністи кальцію амлодипин та ніфедипін.

Формування цін на ці лікарські засоби здійснюється з урахуванням добової дози препарату та цін, встановлених на них у сусідніх державах. Метою є встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін і протидія невиправдано високим цінам на ці препарати, які нерідко мають місце в українських аптеках. Запровадження державного регулювання цін на антигіпертензивні лікарські засоби і здійснення державного контролю за дотриманням норм виробництва і торгівлі ними є суттєвою віхою у здійсненні заходів із боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні. Важлива роль у здійсненні цих заходів належить не лише урядовим установам (таким, як Державна служба з лікарських засобів, МОЗ, регіональні управління охорони здоров’я), а й практичним лікарям, завданням яких є роз’яснення пацієнтам основних підходів до лікування, що передбачають взаємозамінність препаратів і їх комбінування у межах наведеного в проекті списку. В даний час цей проект успішно втілюється в практику охорони здоров’я.  Лікування артеріальної гіпертензії, як результат, зниження середнього рівня артеріального тиску в популяції, — сильний інструмент у боротьбі з високою серцево-судинною захворюваністю та смертністю.

Отримати  рецепт на ліки для лікування гіпертонічної хвороби пацієнт може у свого дільничного лікаря, потім звернутись в аптечні заклади, які відпускають ліки за зниженими цінами.

 В місті Бориспіль та бориспільському районі до відпуску ліків особам з гіпертонічною хворобою за рецептами лікарів залучено три аптечні заклади разом з філіалами

- КП «Бориспільська Центральна районна аптека» № 24;   
- ТОВ «Аптека 194»;
- ТОВ «Велес Фарм».

Зичимо Вам здоров’я!

 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.