(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

Нотаріус як реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при вчиненні нотаріальних дій.

  • 21 грудня 2012
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 812
  • Автор: admin
  • 0
З 1 січня 2013 року в Україні запроваджується нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, яка значно полегшить процедуру оформлення майнових прав та впорядкує їх облік. Відтепер всі речові права на нерухоме майно (земельні ділянки та об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення) та їх обтяження (заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном) підлягають обов’язковій державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав). 
Державна реєстрації прав здійснюватиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції, а також державними та приватними нотаріусами. 
Відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (надалі - Закон) нотаріусу надається статус спеціального суб’єкта, на якого покладаються всі функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, за виключенням ведення реєстраційних справ щодо об"єктів нерухомого майна та видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених ст. 18 Закону (тобто на новозбудовані, реконструйовані об"єкти нерухомого майна, в разі внесення до статутного фонду об’єктів нерухомого майна їх учасниками тощо). Нотаріус має  печатку державного реєстратора. 
Державна реєстрація прав є обов’язковою. Права на нерухоме майно та їх обтяження до набрання чинності Законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої вищезазначеним законом, за умов: якщо реєстрація прав та їх обтяжень була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або якщо на момент їх виникнення діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової реєстрації таких прав та їх обтяжень.
Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія. 
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.
Будь-які правочини щодо нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, управління, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше речове право на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього закону. Проте, дія цього положення не розповсюджується на випадки, коли реєстрація прав та їх обтяжень була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або якщо на момент виникнення прав та їх обтяжень діяло законодавство, що не передбачало обов"язкової реєстрації таких прав та їх обтяжень. 
З 2013 року Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр правочинів, Державний реєстр іпотек, Єдиний реєстр заборон відчужень об"єктів нерухомого майна перестають функціонувати в звичайному режимі. Їх замінить єдиний Державний реєстр прав, але права та обтяження, зареєстровані в старих реєстрах, залишаться діючими, вони доступні для перегляду. Під час вчинення нотаріальних дій щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва нотаріус у Державному реєстрі прав здійснює пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
Звертаючись до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії щодо нерухомого майна,  непотрібно буде надавати Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно (який раніше видавали органи БТІ), а після посвідчення правочину нотаріус відразу ж зареєструє відповідне право та/або обтяження на нерухомість у Державному реєстрі прав. Це спростить процедуру одночасного посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та передачі його в іпотеку, що є важливим чинником для покращення умов іпотечного кредитування. 
Також звертаємо Вашу увагу на те, що у зв’язку з припиненням доступу до єдиних та державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, вчинення нотаріальних дій у 2012 році приватними нотаріусами Київської області має бути завершено 28 грудня 2012 року.
 
Тетяна Миколаївна Пєшая,
приватний нотаріус Бориспільського районного  нотаріального округу Київської області
 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.